GDPR står för General Data Protection Regulation, på svenska kallad Allmänna dataskyddsförordningen. Det handlar kortfattat om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter. När den träder i kraft 25 maj 2018 ersätter den Dataskyddsdirektivet från 1995, samt alla medlemsländers nuvarande nationella bestämmelser. I Sveriges fall handlar det om PUL, Personuppgiftslagen, som får lägga sig i graven.
Det djupare syftet med GDPR att ge medborgarna i EU starkare rättigheter och att harmonisera lagstiftningen mellan medlemsländerna – något som Dataskyddsdirektivet från 1995 inte riktigt uppfyllde då det var det i slutändan var upp till varje enskilt land att implementera regelverket och tolka det. Med GDPR gäller däremot samma lagtext i alla EU-länder.
Tanken är helt enkelt att medborgarnas integritet ska stärkas och vara likvärdig. Det innebär till exempel att det kommer att ställas krav på att företag och andra organisationer ska informera om vilka uppgifter de hanterar, hur de hanterar uppgifterna samt varför de hanteras. Medborgare ska också ges utökade möjligheter att under vissa omständigheter säga nej till att deras personuppgifter används. Till exempel blir det lättare att slippa oönskad direktreklam. I GDPR:s utökade integritetsskydd ingår också rätten för EU-medborgarna att ”bli glömda” – om ett sökresultat är oriktigt, irrelevant, eller överflödigt ska det bli en rättighet att få dylika uppgifter raderade.
Om du som bor på Hotell Aqva vill att vi ska radera dina bokningsuppgifter säger du bara till i receptionen. De uppgifter vi lägger in i vårt datasystem om Dig är Ditt Förnamn, Efternamn, Mobilnummer och vilket land Du kommer från. Varje kväll innan stängning gör vi Nattrevision i detta bokningssystem. Vi får ut en lista med alla boendegäster på Hotellet. Denna lista ska Brandpersonal lätt få tillgänglig utifall Hotellet brinner. Vi behöver inte din e-postadress i reklamsyfte.
Vi vill på detta sätt berätta om hur lagen ger dig rättighet till att bli borttagen i våra system efter utcheckning. Låt oss då veta om det är din önskan, så fixar vi det!
Bästa hälsningar Sofia Svensson VD/Ägare